چکیده مقاله آلودگی صدای فرودگاه مهرآباد

سر و صدا از مشکلات هر فرودگاه بزرگ و عملیاتی می باشد. فرودگاه مهراباد پر رفت و آمد ترین فرودگاه کشور با دو باند به طول چهار کیومتر نیز از این قاعده مثتثنی نیست. تاثیرات این فرودگاه بیش از اینکه همسایگان خارجی اش را آزار دهد، کارکنان این فرودگاه را تحت الشعاع قرار داده است. هدف از  مطالعه حاضر، ارزیابی آلودگی صوتی در فرودگاه مهراباد و ارائه راهکار های کاهش اثرات سر و صدای ناشی از موتور هواپیما می باشد. این مطالعه در بخش میدانی از آبان ماه 92 شروع و در آذر ماه 92 به پایان رسیده است. در این مرحله اندازه گیری تراز فشار صوت در دو ایستگاه داخل فرودگاه مهراباد انجام گرفته است. در بررسی های میدانی با استفاده از دستگاه سنجش صوت و آنالیزور مدل 2236 ساخت شرکت  Kjear&Bruel مشخص گردید که بیشترین صدای تیک آف اندازه گیری شده با فاصله ثابت در ایستگاه شماره 1و 2 به وسیله دستگاه، به ترتیب مربوط به تیک آف هواپیمای نظامی Sukhoi و برابر با 108  دسی بل در شبکه شنوایی انسان و Airbus با  91.3دسی بل در شبکه شنوایی انسان بوده است. همچنین در ایستگاه 1 و 2 به ترتیب کمترین صدای تیک آف مربوط به هواپیماهای کوچک مانند BAE با 90 دسی بل در شبکه شنوایی انسان و 79 دسی بل در شبکه شنوایی انسان و در فاصله ثابت از ایستگاه بوده است. در ایستگاه 1 و 2 به ترتیب بیشترین صدای لندینگ مربوط به هواپیمای F100 با 90.8  دسی بل در شبکه شنوایی انسان و Airbus با 81.7دسی بل در شبکه شنوایی انسان  و به ترتیب کمترین صدای لندینگ مربوط به هواپیمای BAE با 79 دسی بل در شبکه شنوایی انسان وMD  با 77.7 دسی بل در شبکه شنوایی انسان بوده است. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری SPSS ورژن 16 تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که میانگین تراز فشار صوت در ساعات مختلف روز اعم از کار و استراحت فرودگاه،  85.48 دسی بل در شبکه شنوایی انسان بوده است. همچنین میانگین تراز فشار صوت در ساعات مختلف شب اعم از کار و استراحت 86.49 دسی بل در شبکه شنوایی انسان بوده است. مقایسه میانگین دو جامعه نشان داده اند که میان میانگین های تیک آف و لندینگ تفاوت معناداری وجود دارد. در انتها پیشنهاداتی برای کاهش اثرات آلودگی صوتی هواپیما بر افرادی که در معرض ان هستند، ارائه شده است.   

 

منبع

مقاله برگزیده شده برای ارائه شفاهی در نوزدهمین کنفرانس متخصصان محیط زیست، اسفند ماه 1392. دانشگاه صنعتی شریف.

/ 2 نظر / 180 بازدید
امیر

با سلام خدمت شما وبلاگ نویس محترم انصافا وبلاگ زیبایی دارین.این رو جدی میگم... امیدوارم موفق باشین.